Melyek azok a szervezetek akik a programunkat  ajánlják?

-Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztály
-ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Megelőzési Főosztály Bűnmegelőzési és Esélyegyenlőségi Osztály
-Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
-Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége
-Biztonságos Iskola Mozgalom
-ELTE Társadalomtudományi Kar
  Szociálismunkás-képző Tanszék
MÉDIA
TÁMOGATÓ NYILATKOZAT
ELTE Társadalomtudományi Kar
Szociálismunkás-képző Tanszék

Első perctől végtelenül fontosnak tartottam azt a munkát, amit a „Ne bánts Világ” Alapítvány munkatársai felvállaltak. Évtizedek óta kísért ugyanis szinte első családgondozói feladatom, amikor is egy óbudai lakásba kellett kimennem, esettanulmányt végezni. A ház urát felesége jelentette fel, kötelező elvonókúrát kérve ellene a kerületi Tanácstól. Ennek feltétele az volt, hogy a Nevelési Tanácsadó szakmailag megalapozottnak találja az elvonót, és támogassa annak elrendelését. A látogatás során egy tragikus állapotban levő családot ismertem meg. A feleség egy keményen dolgozó asszony volt, aki két lányt hozott a házasságba. A férj viszont egy teljesen szétesett, lényegében folyamatosan alkoholos állapotban lévő férfi volt, aki egy kisfiúval érkezett a házasságba. Született a házaspárnak egy közös kislánya is. Az alkoholizálás ekkor már évek óta folyamatosan megkeserítette az életüket. Sajnos, mint oly’ sokszor, a megfélemlített feleség nem tett feljelentést, illetve reménykedett, hogy férje talán megváltozik. A feljelentés akkor érkezett a Tanácsházára, amikor megtörtént a tragédia: a férfi szexuálisan bántalmazta az egyik egyedül otthon tartózkodó leánygyermeket. Azóta is keresem azokat a módszereket a világban, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy megelőzhetők legyenek a hasonló szörnyűségek.
Ezek között is kiemelkedően ígéretes az Alapítvány által Belgiumból hozott, s máris továbbfejlesztett megközelítés és gyakorlat. Ez a módszer úgy fokozza a gyerekek önvédelmi képességét, hogy közben nem ássa alá a szüleikbe és általában a felnőttekbe vetett bizalmukat. Ez a megközelítés megfelel a modern gyermekvédelem és általában a szociális munka szemléletének, s ajánljuk is, hogy kerüljön bele a képzések rendszerébe.
Csak remélni tudom, hogy az alapítvány nevében megfogalmazott gyermeki kívánság meghallgatásra talál, s ennek nyomán egyre többen lesznek kíváncsiak a szakemberek szavára. Ők pedig, a gyerekek érdekében, folyamatosan tanítani akarják a gyerekeket és a felnőtteket arra, hogy mit tehetnek azért, hogy a világ ne tudja bántani őket, ha már egyszer ilyen galádság elkövetésére gondolnának. S remélem azt is, hogy a szakemberek munkája sikeres lesz, hiszen a cél az, hogy egyetlen gyermeket se érjen bántódás. Addig azonban, sajnos, igen hosszú még az út. S bár nem egyedül haladnak ezen az úton, a teendő rengeteg. Kísérje munkájukat megértés és támogatás. 

                                                                            Dr. Hegyesi Gábor
                                                                                             alapító, tanszékvezető   
TÁMOGATÓ NYILATKOZAT


A rendőrségi bűnmegelőzési feladatok között kiemelt prioritással bír a gyermekek védelme, a kiskorúak áldozattá válásának megelőzése. Ebben a körben speciális megközelítést kíván a szexuális támadások elhárításának, a gyermekek ily módon történő bántalmazásának kérdése. Az ilyen jellegű cselekmények helyszíne gyakran a család, amely tovább szűkíti annak lehetőségét, hogy az áldozat segítséghez juthasson.
A védelmi intézkedések minél hatékonyabb kialakítása, a gyermekvédelemben dolgozó szervek, szervezetek tervszerű, célirányos együttműködését kívánja meg.
A „Ne Bánts Világ” Alapítvány által folytatott „Érintések” elnevezésű prevenciós programot ismerjük, azt a gyermekek elleni szexuális bűncselekmények felderítése, megelőzése érdekében jól hasznosítható módszernek tartjuk.
A gyermekek felkészítése a nem kívánt események kivédésére az egyik legeredményesebb módja lehet annak, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolását célzó támadásokat megtörjük, a súlyos abúzusokat megelőzzük. 
A Program figyelembe veszi a célcsoport életkori sajátosságait, jellemző tüneteit és a probléma kezelésébe bevonja a célkorosztályt, magukat a gyermekeket is. A módszer épít a segítő felnőttek közreműködésére a szülők, pedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek projekthez való kapcsolódására. A kidolgozott metodika egyes elemei jól közvetíthetők a rendőrség által folytatott gyermekvédelmi programokban is.  
Az Alapítvány működtetői felkészült, kiváló elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező gyermekvédelmi szakemberek, akik elhivatottan keresik mindazokat az új és újabb lehetőségeket, amelyek a gyermekek védelmét szolgálják.

  


      Dr. Csendes László
           r. alezredes
           osztályvezető
TÁMOGATÓ NYILATKOZAT
A gyermekjóléti szolgálatok törvényi feladata a gyermekek védelme, veszélyeztetettségük megelőzése. Megelőző feladatuk ellátását az észlelő- és jelzőrendszer működtetésével, a gyermekekkel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek együttműködésének koordinálásával és prevenciós programok nyújtásával tudják hatékonyan végezni.
A gyermekek veszélyeztetettsége gyakran a velük szembeni rossz bánásmódot és azon belül, a gyermekre irányuló szexuális bántalmazás elkövetését jelenti. Az esetek gyakran nem, vagy csak nagyon sokára kerülnek felszínre, mivel az ilyen jellegű cselekmények helyszíne gyakran a család, amely tovább szűkíti annak lehetőségét, hogy az áldozat segítséget kérjen, és így segítséghez juthasson.
A megelőző, feltáró tevékenység, a gyermekvédelemben dolgozó szervek, szervezetek, valamint az oktatási gyermekintézmények tervszerű, célirányos együttműködésével lehet hatékony.
Ehhez a munkához kipróbált, jól működő módszerekre van szükségük a területen dolgozó szakembereknek
A „Ne Bánts Világ!” Alapítvány munkatársai szerint:
„A védekezés hatásos módját az jelenti, ha gyermekeinket időben felkészítjük erre a közeledési módra, olyan fogalmakkal és képességekkel ruházzuk fel őket, melyek segítségével elkerülhetik áldozattá válásukat.”
Az Alapítvány által működtetett „Érintések” elnevezésű prevenciós programot a gyermekek elleni szexuális bűncselekmények felderítése, megelőzése érdekében jól hasznosítható módszernek tartjuk, így fontos eszköze lehet a szociális munkát végző szakembereknek
Az Alapítvány működtetői a gyermekvédelem elkötelezett szakemberei.
A fentiek alapján a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete az „Érintések” című prevenciós programnak, a gyermekjóléti szolgálatokban való bevezetését támogatja.
                                                                                                                          Gál Antal
                                                                                               elnök
[ ATV Friderikusz ]
[ Népszabadság ]