Gyermekbántalmazás
KUTATÁSOK
A SZEXUÁLIS ABÚZUS
EGYES TÍPUSAINAK ELÕFORDULÁSI GYAKORISÁGA A MAGYAR POPULÁCIÓBAN

Figyelmünk fókuszába a szexuális zaklatások elõfordulási gyakorisága került. Feltételeztük, hogy jóval nagyobb volumenû problémával állunk szemben, mint amilyen nyilvánosságot, illetve figyelmet kap ez a terület. Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy az egyes szexuális tartalmú zaklatások milyen gyakorisággal fordulnak elõ illetve  azok mennyire és milyen tartósan keltenek rossz érzést az áldozatokban.
Ismeretek változása  a prevenciós órák kapcsán
Prevenciós foglalkozásaink eredményességét, a gyermekek ismereteinek bõvülését kérdõívvel mérjük, melyet a foglakozások során idõrõl-idõre ismételten felveszünk. Ezeket a kérdõíveket folyamatosan kiértékeljük. Az eredményeket feldolgozzuk és megosztjuk az érdeklõdõkkel.
Amennyiben szeretne többet megtudni kutatásaink eredményeirõl, lépjen velünk kapcsolatba!
Kutatásunk a gyerekek ellen elkövetett bántalmazásokkal, ezen belül a szexuális abúzussal foglalkozik. Arra kerestük a választ, hogy a gyermekek mennyire ismerik a jogaikat, tudják-e, hogy kihez fordulhatnak segítségért, ha sérelem éri õket. Az eredmények fontos pillérei prevenciós munkánknak.
INFORMÁCIÓ