Eddigi felkéréseink:

Pedagógiai Intézetek
Családsegítõ központok
Bûnmegelõzési Akadémia
Általános Iskolák
Elsõ Ne Bánts Világ!         
konferencia 2006 október
Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúságvédelmi  Fõosztály vezetõje
Megnyitó

Gyermekbántalmazás - Egy kutatás ismertetése                                                                                                      Pregunné Puskás Gyöngyi                                        szociális munkás
Érintések címû oktatófilm levetítése- a program hatékonyságvizsgálata  Nagyné Páll Melinda                                          szociológus
Szexuális abúzus prevenció az                                                                Európai Unióban   Szvetelszky Zsuzsa                                                           ELTE oktató, kommunikáció kutató
Kiskorúak szexuális bántalmazása rendõri tapasztalatok alapján Dr. Csendes László ORFK Bûnmegelõzési Osztályának osztályvezetõje
Szexuális abúzus a gyanúsított illetve az elkövetõ és a sértett illetve  az áldozat vonatkozásában  Dr. Facsarné Werner Mária                                                  kriminálpszichológus, igazságügyi szakértõ                                                                        
A pozitív egészségszemlélet jelentõsége, rizikómagatartások prevenciója Dr. Páll Gabriella  Országos Gyermek Egészségügyi Intézet Epidemiológiai Osztály osztályvezetõje
A gyermekbántalmazás orvosi vonatkozásai                                  (Az Országos Gyermek Egészségügyi Intézet oktatóanyaga )                                                          Dr. Kovács Zsuzsanna     gyermekgyógyász
Egy gyermek ára  - Elõadás az ázsiai gyermekprostitúcióról Pregunné Puskás Gyöngyi szociális  munkás
Szexuális abúzus a mindennapokban Megtörtént eset, tanúvallomás Csehák Hajnal      szociális munkás,intézményvezetõ
Szakirodalom vagy szépirodalom? Egy kiadó dilemmái                                               Szávai Ilona   A PONT Kiadó vezetõje 
Gyakorlati teendõ bántalmazás, szexuális abúzus észlelése esetén                                       Papp Krisztina                                               Újbudai Humán Szolgáltató Központ módszertani vezetõje  Németh Margit pszichológus Eszter Alapítvány munkatársa                                          
Tanítunk és védünk                                    Bûnmegelõzési feladatok a közoktatásban                                              Veresné Dr Gönczi Ibolya                                               Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományi Tanszék docense
A csábítás magasiskolája                                          Csellengõk, futtatottak, futtatók                                               Incze Zsuzsa  A Csellengõk címû TV  mûsor szerkesztõje
RENDEZVÉNYEK, ELÕADÁSOK
NBVK4
NBVK6
Prevenciós munkánk tapasztalatairól, a témában zajló kutatások eredményeirõl tartunk elõadásokat. Érintett területek:
    Beszéljünk róla! 
     A nyílvánosság fontossága
     Tények, adatok, statisztikák
     Nemzetközi tapasztalatok
     A bántalmazás fajtái
     Árulkodó jelek
     Programunkról
     Céljaink, eredményeink
     
     
NBVK5
1
2
NBVK1
NBVK2
NBVK3